Over ons

Een Verantwoorde Toekomst heeft als ambitie zich in te zetten voor het uitdragen van het gedachtegoed van Ron Vuur.

Waarom

Het creëren van bewustwording in onze samenleving van de noodzaak om ICT duurzaam te creëren, te ontwikkelen, te implementeren en te exploiteren.

Hoe

Vanuit deze bewustwording alle betrokken partijen in de keten te inspireren om oplossingen te (laten) bieden en de ICT keten duurzaam in te richten vanuit een holistisch perspectief en gebaseerd op circulaire economie.

Wat

  • Aanzet geven tot de ontwikkeling van een ICT – ECO keurmerk
  • Transitie naar een circulaire economie in relatie tot ICT
  • Transparant en gecontroleerd sluiten van de keten
  • Bevorderen van hergebruik van ICT apparatuur
  • Verminderen van de milieuschade door bevordering van hergebruik van schaarse grondstoffen met de hoogste effectiviteit
  • Verbeteren van arbeidsomstandigheden bij productie en recycling van ICT apparatuur
  • Bevorderen van het gebruik van integrale monitoring van ICT systemen
  • Bieden van meer beschikbare ICT functionaliteiten met minder hardware en minder energiegebruik en holistische toepassingen
  • Stimuleren van het ontwerpen  en produceren van duurzame ICT

Visie

Verder op pad