Kernwaarden Een Verantwoorde Toekomst

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als dienstverleners maken ondernemingen / organisaties intensief gebruik van ICT apparatuur. Zij rekenen het tot hen verantwoordelijkheid dat apparatuur op verantwoorde wijze wordt geproduceerd, hergebruikt en wordt gerecycled. Monitoring van de gehele levenscyclus is essentieel om circulaire economie te waarborgen.

Transparant

Zij wensen inzicht te hebben in de waarde van de door hen gebruikte apparatuur. In termen van geld en in de waarde de schaarse grondstoffen. Belangrijk controlepunt is de massabalans, verantwoording over input en de opbrengst van de gescheiden stromen.

Traceerbaar   

Zij eisen garantie dat de door haar afgeschreven apparatuur de levenscyclus doorloopt volgens de vastgelegde kernwaarden. Controle op de hoeveelheid en bestemming van teruggewonnen grondstoffen.

Waarden

Afgeschreven ICT apparatuur vertegenwoordigt een enorme waarde voor onze samenleving.

Besparing kan worden gerealiseerd door:

  • Hergebruik van waardevolle apparatuur.
  • Effectief terugwinnen van schaarse grondstoffen.
  • Behoud van deze grondstoffen in Europa.

Terug naar Werkwijze

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *