Urban Mining

Primaire- en secundaire grondstoffen

Europa beschikt praktisch niet over mijnen waar primaire grondstoffen uit gewonnen kunnen worden en is veelal afhankelijk van import uit landen zoals onder andere Nigeria, Congo, Zuid-Afrika en China .

Inmiddels zijn er (te)veel kostbare grondstoffen uit deze mijnen gedolven die zijn toegepast in allerlei producten zoals infrastructuur en elektrische producten zoals ICT & telecommunicatie apparatuur. Europa beschikt dus in principe over veel secundaire producten en het is daarom uitermate belangrijk dat hergebruik  en recycling van onze afvalstromen goed wordt geregeld.

Het proces begint bij de inzameling en recycling van oude apparatuur. Momenteel verdwijnt afgedankte apparatuur te gemakkelijk naar het buitenland waar deze vaak inefficiënt wordt verwerkt onder veelal mensonterende en milieu onvriendelijke omstandigheden.

Urban Mining

–              Komt voort uit de gedachte dat onze steden eigenlijk de grootste  verzamelplaatsen van kostbare materialen op aarde zijn.

–              De noodzakelijke toekomst van mijnbouw.

–              De komende jaren een pure noodzaak.

–              Europa kan hierdoor meer kostbare grondstoffen voor zichzelf       veilig stellen waardoor de afhankelijkheidspositie ten opzichte                   van grondstofrijke landen zal dalen.

Een Verantwoorde Toekomst en Urban Mining

Een Verantwoorde Toekomst heeft een visie en initiatief ontwikkeld dat leidt tot een duurzaam hergebruik van apparatuur en effectieve verwerking van met een optimaal rendement.

De Computerrotonde Social Return op het snijvlak van duurzaamheid, zorg, MVO en arbeid.

Het Urban Mining project “De Computerotonde” is volledig gebaseerd op duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en coöperatieve samenwerking van alle betrokken partijen gedurende de levenscyclus van producten. Maar het geeft ook een directe koppeling naar armoedebeleid, sociale activering en participatie. De gedachte is om een evident knelpunt voor de toekomst om te buigen naar een kans, naar meer kansen. De Computerbank zorgt ervoor dat er dwarsverbanden worden gelegd tussen alle voornoemde aandachtpunten.

–             Hergebruik als ultieme vorm van Urban Mining (WEEELABEX-         richtlijn)

–             Gegarandeerd wissen van datadragers.

–             Registratie, sorteren en testen door vakmensen.

–             Na het 2e leven wordt de apparatuur met het hoogste rendement, duurzaam en maatschappelijk verantwoord  gerecycled volgens de           WEEELABEX-richtlijn.

Ik wil hier graag meer over weten

Terug naar Visie