Betrokkenheidswaarde

Kernwaarden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als dienstverleners maken ondernemingen / organisaties intensief gebruik van ICT apparatuur. Zij rekenen het tot hen verantwoordelijkheid dat apparatuur op verantwoorde wijze wordt geproduceerd, hergebruikt en gerecycled.  Monitoring van de gehele levenscyclus is essentieel om circulaire economie te waarborgen.

Transparant

Zij wensen inzicht te hebben in de waarde van de door hen gebruikte apparatuur. In termen van geld en in de waarde de schaarse grondstoffen. Belangrijk controlepunt is de massabalans, verantwoording over input en de opbrengst van de gescheiden apparatuur en grondstof stromen. 

Traceerbaar  

Zij eisen dat de door hen afgeschreven apparatuur de levenscyclus doorloopt volgens de vastgelegde kernwaarden. Controle op de hoeveelheid en bestemming van teruggewonnen grondstoffen.

Circulaire economie

Terug naar Visie