Beschikbaarheid / Afhankelijkheid

Afhankelijkheid

In welke mate is uw bedrijfsvoering afhankelijk van digitale informatie?

  • Eigen informatie
  • Informatie van derden
  • Informatie voor derden

Beschikbaarheid

Op welke wijze heeft uw organisatie geborgd dat de noodzakelijke digitale informatie gegarandeerd continue beschikbaar is?

  • Nu
  • In de toekomst

Niet of niet voldoende

Continuïteit

Terug naar Visie