Archive for 62022929

Hoogwaardig hergebruik van kunststofcomposieten.

Van windmolen rotorblad naar ??????

Inleiding.

Kunststofcomposieten, een combinatie van kunststof en verstevigingsvezels, worden veelvuldig toegepast in tal van sectoren in onder andere de scheeps-en vliegtuigbouw, bruggen en windmolens. Ondanks dat dergelijke composieten zich kenmerken door een lange levensduur komt het‘end of life’ moment een keer in beeld. De vraag is daarbij, hoe kunnen deze producten op een duurzame wijze worden verwerkt of hergebruikt?

Probleem.

Door de sterke binding tussen de kunststofhars en vezelwapening zijn deze in beginsel moeilijk van elkaar te scheiden. Een oplossing hiervoor is het vermalen van de composieten, de vermalen fractie kan vervolgens worden gebruikt om het in te mengen in beton om hiermee de materiaaleigenschappente verbeterenof om hier weer nieuwe producten van te maken, bijvoorbeeld kunststof stoeptegels. Het resterende deel kan worden gebruikt voor verbranding om energie te winnen. Dit is echter een laagwaardige vorm van hergebruik. Een meer hoogwaardige vorm is het hergebruiken van composieten op elementniveau, bijvoorbeeld door delen uit constructies te zagen. Dergelijke stukjes kunnen namelijk worden openomen op te nemen in een nieuw te vervaardigen kunststofcomposiet element. Echter, dit kan alleen op beperkte schaal en is bovendien arbeidsintensief waardoor dit commercieel niet interessant lijkt.

Kansen

Er liggen echter ook kansen om kunststofcomposiet op een hoger niveau te hergebruiken en dat is door grotere stukken uit te zagen, bijvoorbeeld uit rotorbladen van windmolens, en die geschikt te maken als constructief element. Denkbaar is bijvoorbeeld om dit te gebruiken als basis voor zonnepanelen. De variatie in vorm kan daarbij vanuit architectonisch oogpunt zelfs een zekere meerwaarde betekenen. In potentie is dit een zeer interessante markt, gezien het feit datde gemiddelde levensduur van windmolenbladen 15 –20 jaar is en de komende jaren er dus tienduizenden tonnen van dit materiaal beschikbaar komt.

Consortiumvorming

Wij willen daarom partijen in de keten enthousiasmeren om een consortium te vormen van marktpartijen dat in staat is om een commercieel haalbaar proces van hoogwaardig hergebruik van kunststofcomposieten in te richten. Dit omvat zowel opslag van vrijkomende composieten, verwerking daarvan als ook het daaruit vervaardigen van constructieve elementen.Dit zal in eerste instantie gericht zijn op een combinatie met PV-cellen, maar er zal ook naar andere toepassingen worden gekeken.Het streven is om verkennende gesprekken met potentieel interessante marktpartijen op te starten. Ondertussen wordt gezocht naar mogelijke pilotprojecten en geïnventariseerd welke subsidiegelden hierop mogelijk van toepassing zijn.

Heb je een idee, suggestie of wil je participeren?

Ron Vuur

06 17409800